Igoodi s.r.l.

External Funding BodiesProjects
Title Managers Starting date
Automazione di misure antropometriche da scansioni digitali 3D di corpi umani - fase 3 Umberto Castellani 2/18/20
Automazione di misure antropometriche da scansioni digitali 3D di corpi umani - fase 2 Umberto Castellani 8/1/19
Founding numbers
Year Number
2020
1
2019
1
Share